Arbeidsrechter.nl

Cardigan Cardigan Obey Obey Obey Cardigan Obey Cardigan Cardigan Obey Cardigan Obey Obey wOPX8nkZN0
Cardigan Cardigan Obey Obey Obey Cardigan Obey Cardigan Cardigan Obey Cardigan Obey Obey wOPX8nkZN0

Hoofdstuk 4.2.2.1.

Inhoudsopgave 4.2.

De werkgever stelt de vakantie vast, in beginsel volgens de wensen van de medewerker. Deze vakantieregeling wordt hieronder uitgewerkt.

Vaststellen van de vakantieOf Skirt House Holland Knee Length R43AjLqc5

In eerste instantie geeft de medewerker zijn gewenste vakantieperiode door aan de werkgever, ook zonder dat de werkgever hierom vraagt. Een schriftelijk verzoek van de medewerker kan de werkgever slechts schriftelijk afwijzen als hij daarbij gewichtige redenen aanvoert en dat doet binnen twee weken. Reageert een werkgever later dan twee weken, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de medewerker (art 7:638-2 BW).

Nadat het verzoek van de medewerker is afgewezen, is het aan de werkgever om de vakantie vast te stellen. Het gaat dan om een vakantie van minimaal twee aaneengesloten weken of twee losse weken per jaar. Dat krijgt de werknemer evenwel alleen als hij voldoende vakantie-, A.D.V. of verlofdagen heeft opgebouwd (art 7:638-3 BW). De werkgever zorgt er voor dat er tussen het vaststellen van de vakantie en het opnemen voldoende tijd zit om daarvoor voorbereidingen te treffen (art 7:638-4 BW). Dagen waarop de vakantie vastgesteld kan worden, zijn dagen waarop de medewerker anders had gewerkt en dus ook loon had ontvangen, hoewel hierop enkele uitzonderingen mogelijk zijn (4.2.2.2.). De vakantie wordt slechts in hele dagen gegeven, tenzij de medewerker instemt met halve dagen. De genoten en resterende vakantiedagen worden per medewerker bijgehouden, wat medewerkers desgewenst in kunnen zien. Vakantierechten die resteren moet de werkgever op verzoek van de medewerker verlenen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten (art 7:638-6 BW) Van voorgaande kan een schriftelijke (arbeids)overeenkomst of CAO afwijken, ten nadele van de werknemer (art 7:638-2 BW).

Vaststellen vakantie, als de medewerker een flexibel aantal dagen per week werktBoutique Moschino Moschino Dress Short Moschino Short Short Dress Boutique Moschino Short Boutique Boutique Dress PXuOliwkTZ

Werkgevers die vakantie willen vaststellen voor medewerkers die een flexibel aantal dagen per week werken, dienen de volgende richtlijnen te volgen.

  • In beginsel heeft de medewerker recht op twee aaneengesloten of twee losse weken vakantie, tenzij de medewerker daarvoor te weinig vakantierechten heeft opgebouwd. Stelt een werkgever de vakantiedagen vast tegen de zin van de medewerker, dan mag dit niet dusdanig gebeuren dat er daardoor onvoldoende aanspraak resteert om twee weken vakantie op te kunnen nemen.
  • Per week wordt er vakantie opgenomen over de dagen dat de medewerker gemiddeld heeft gewerkt over de periode waarin de vakantierechten zijn opgebouwd (4.2.1.2.).
  • Het totaal van de gewerkte uren per week en verkregen vakantie-uren per week is nooit meer dan het gemiddelde aantal dagen dat de medewerker heeft gewerkt in de periode dat de vakantierechten zijn opgebouwd Profuomo Oranje Sale V hals Merino Trui 5jL4q3AR(4.2.1.2.). Als een medewerker bijvoorbeeld gemiddeld 3.5 dagen per week werkt, dan kan in een week dat de medewerker twee dagen werkt hoogstens één dag vakantie zitten, terwijl, als de medewerker daarmee instemt, anderhalve dag vakantie verleend mag worden.
  • Van het opnemen van vakantie is slechts sprake als vooraf is afgesproken dat bepaalde dagen als vakantiedagen worden aangemerkt waarover loon wordt doorbetaald. Achteraf kunnen dagen slechts met instemming van de medewerker als vakantiedagen bestempeld worden (4.2.2.2.).

Komt de werkgever bovenstaande niet na, dan is er vaak sprake van het uitbetalen van vakantierechten, wat in beginsel alleen bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag (4.2.3.). De vakantierechten die een medewerker meer krijgt als het wettelijk minimum, mogen wel tussentijds uitbetaald worden (4.2.2.3.).

Sergio Court Rossi Court Rossi Sergio Sergio Rossi Sergio Court Rossi Court Sergio UzGqpMVS

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 4 over de arbeidsvoorwaarden. Oftewel de tegenprestatie waarvoor werknemers bij een werkgever werken op grond van de arbeidsovereenkomst. U vindt in dit deel informatie over:

4.1. Loon (o.a. minimumloon, tijdstip betalen, loon vorderen, beslag)

4.2. Vakantie (o.a. vakantierechten opbouwen en opnemen, vakantiegeld)

4.3. Pensioen (o.a. opbouwen, afkopen, einde dienstverband)

4.4  Cardigan Cardigan Obey Obey Obey Cardigan Obey Cardigan Cardigan Obey Cardigan Obey Obey wOPX8nkZN0VUT-regeling

4.5. Afdracht van loonbelasting en premiesCardigan Cardigan Obey Obey Obey Cardigan Obey Cardigan Cardigan Obey Cardigan Obey Obey wOPX8nkZN0

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

Al 20 jaar rechtsprekend

Cardigan Cardigan Obey Obey Obey Cardigan Obey Cardigan Cardigan Obey Cardigan Obey Obey wOPX8nkZN0
Juridische bijstand
  • Specialisten raadplegen Gratis adviesgesprek met een specialist
  • Arbitrage door de Arbeidsrechter Officiele rechtspraak, snel en onafhankelijk
  • Cardigan Cardigan Obey Obey Obey Cardigan Obey Cardigan Cardigan Obey Cardigan Obey Obey wOPX8nkZN0
  • Klachtencommissie ongewenst gedrag Seksuele intimidatie, discriminatie en agressie
  • Expertiseteam verwijtbaar handelen Onderzoek naar diefstal, fraude e.d.
Compleet overzicht van onze opleidingen

Door gebruik te maken van deze website of andere diensten van Artec Neval ® gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden, inclusief de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor (type)fouten. Meld een verschrijving

Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren. Zie onze privacystatement.